postheadericon Kursy grafiki komputerowej

kursy grafikiSzkolenia z zakresu grafiki komputerowej należą już do bardziej zaawansowanych zajęć z dziedziny informatyki. Podobnie jak w przypadku kursów programowania PHP, przeznaczone są one dla osób z biegłą znajomością obsługi komputera. Uczestnikami takich warsztatów mogą być zarówno kandydaci starający się o posadę grafika komputerowego, jak i czynni graficy pragnący poszerzać swoje umiejętności i wiedzę z tej dziedziny. W tym ostatnim przypadku zajęcia prowadzone są jednak w oddzielnych grupach.

Głównym celem takiego kursu jest przygotowanie wszystkich jego uczestników do pracy w zawodzie grafika komputerowego. Po jego odbyciu każdy słuchacz powinien już bez najmniejszych problemów poruszać się w programach Corel Draw i Photoshop. Musi on bowiem rozumieć w jakich przypadkach może zastosować elementy grafiki rastrowej (Photoshop), a w jakich wektorowej (Corel Draw).

Każdy uczestnik kursu grafiki komputerowej, po zdobyciu stosownej teoretycznej i praktycznej wiedzy, powinien również być w stanie przygotować różnego rodzaju ulotki, książeczki, foldery, loga oraz zdjęcia pod punkty fotograficzne. Ponadto problemu nie powinno stanowić także zaprojektowanie banerów reklamowych na strony internetowe, layotów takich stron oraz prezentacji ekranowych.

Należy jednak pamiętać, że samo odbycie kursu to nie wszystko. W zawodzie grafika komputerowego bardzo ważna jest również samodzielna praca i ciągłe ćwiczenia doskonalące poszczególne techniki graficzne. Samodyscyplina, cierpliwość oraz uparte dążenie do wyznaczonego celu to klucz do sukcesu w tej branży!