postheadericon Bezpłatne warsztaty informatyczne

kursy komputeroweBezpłatne kursy i szkolenia komputerowe w całości finansowane są z funduszy unijnych. Przede wszystkim jest to ogromna szansa dla wielu ludzi głodnych informatycznej wiedzy. Zupełnie za darmo mogą oni bowiem doskonalić swoje umiejętności i poszerzać horyzonty w zakresie obsługi komputera i internetu. Zajęcia prowadzone są w różnym przedziale wiekowym i w zależności od stopnia zaawansowania słuchaczy. Swoje miejsce znajdą tutaj więc zarówno podstawowe szkolenia komputerowe, jak i te dla osób o większych umiejętnościach.

Darmowe szkolenia i warsztaty informatyczne przygotowują swoich uczestników do uzyskania Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (EDCL Eurepean Computer Driving Licence). Dokument ten uznawany jest na terenie całej Europy, a jego ważność jest bezterminowa. Ponadto tego typu kursy dostosowane są do potrzeb lokalnych rynków pracy, co dodatkowo wpływa na ich atrakcyjność. Po ich odbyciu słuchacze mogą bowiem w znaczący sposób zwiększyć swoje szanse w poszukiwaniu lepiej opłacanego stanowiska.

Szkolenia finansowane ze środków unijnych obejmują cztery obszary podstawowe oraz trzy obszary zaawansowane, zwane także modułami. Należą do nich przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menadżerska i prezentacyjna oraz usługi w sieciach informatycznych. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu łatwo dostępnych i nieskomplikowanych programów komputerowych takich jak: Microsoft Word, Excel, Power Point oraz MS Outlook.

Udział w bezpłatnych szkoleniach informatycznych mogą wziąć między innymi:

– osoby niepełnosprawne będące jednocześnie nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub długotrwale bezrobotne,
– studenci nie pracujący zawodowo do 25 roku życia,
– osoby bezrobotne lub długotrwale bezrobotne,
– wszystkie osoby nieaktywne zawodowo poniżej 25 roku życia,
– wszystkie osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane poszerzaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy w zakresie obsługi komputera.